Blog Post

Wat zijn de gevolgen van lasrook?

Ondertussen is het een algemeen bekend goed dat lasrook schadelijk is. Maar wat is er dan zo schadelijk? En op welke termijn merk je dit nou eigenlijk? Bijzonder genoeg zijn er veel symptomen die direct zichtbaar, maar vooral ook voelbaar zijn. Toch doen wij deze symptomen vaak af als iets onschuldigs. Dit is het niet. Bescherming tegen lasrook is belangrijk! De lashelm is ondertussen voor de meeste lassers standaard geworden. Dit is een goed begin en belangrijk tegen beschadiging van de ogen. Maar de lashelm alleen is niet voldoende voor de lasdampen.

Voorbeeld:

In normale werkomstandigheden is de ademfrequentie ongeveer 20 liter lucht per minuut. Tijdens een werkjaar (voltijds lassen) ademt een lasser ongeveer 2300m³ lucht in. De grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling voor bijvoorbeeld zinkoxide (rook van metaal(oxiden) zoals zink) is 1 mg/m³ voor 8 uur. Zelf wanneer je binnen deze grenswaarde blijft, inhaleer je elk jaar 11 gram zinkoxide wanneer er geen Persoonlijke Beschermings Middelen of lasdampafzuiging wordt gebruikt bij het lassen.De boodschap hier is, ook al voldoe je aan de grenswaarde, je ademt altijd metaaloxiden in.

Direct merkbare symptomen van lasdampen:

 • Oog- en huidirritatie
 • Misselijkheid
 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Metaaldampkoorts

Metaaldampkoorts is een acute ziekte (toxische inhalatiekoorts) die op griep lijkt. De klachten beginnen meestal enkele uren na de blootstelling met een algeheel gevoel van malaise, dorst, droge hoest, zweet op het voorhoofd, spierpijn, pijn in de ledematen en koorts. De klachten kunnen gepaard gaan met pijn op de borst en benauwdheid of een beklemd gevoel. De klachten verdwijnen ook weer spontaan binnen 24-48 uur. Er wordt aangenomen dat in de overgrote meerderheid van de gevallen van metaaldampkoorts geen restverschijnselen optreden. Het is niet duidelijk of dit zo blijft wanneer werknemers de aandoening vaak doormaken. Wanneer bij terugkeer in het werk opnieuw blootstelling optreedt, zullen de klachten terugkeren. Bij metaaldampkoorts kan het zo zijn dat bij herhaalde blootstelling binnen een korte periode de gevoeligheid afneemt en er minder of geen klachten meer optreden (tolerantie voor blootstelling).

 • Metaaldampkoorts treedt op na het inademen van hoge concentraties damp of rook van metaal(oxiden) zoals zink, mangaan en koper, zinkoxide, koperoxide en in mindere mate aluminiumoxide, mangaanoxide, tinoxide, magnesiumoxide en nikkeloxide.
 • Metaaldampkoorts kan zich voordoen bij metaalbewerkingen waarbij metaaloxiderook gevormd kan worden (bijvoorbeeld lassen of snijbranden van gegalvaniseerd staal).
 • Metaaldampkoorts is een van de mogelijke gezondheidsrisico’s van lasrook (in slecht geventileerde of besloten ruimten).
 • Voor de longen zijn de ingeademde metaaloxiden “lichaamsvreemd” en bepaalde cellen in de longen reageren daarop met het aanmaken van afweerstoffen, die op hun beurt de griepachtige verschijnselen geven.

Mogelijke schade op lange termijn:

 • Afwijkende longfunctie, waaronder bronchiale astma, COPD (chronisch obstructieve longziekte), stoflong en andere vormen van longfibrose (chronische beryrilliosis, ´hard metal lung disease´) en longkanker.
 • Strottehoofdkanker en urinewegkanker.
 • Bepaalde soorten lasrook kunnen leiden tot maagzweren, nierschade en schade aan het zenuwstelsel.

Vermindering van potentiële gevaren

Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar kijk eerst naar de bedrijfsprocessen welke veranderd kunnen worden. Bekijk de onderstaande stappen.

1. Aanpassing van het werkproces om het vrijkomen van lasrook te voorkomen.

2. Een lastechniek hanteren die minder damp produceert.

3. Technische beheersmaatregelen nemen zoals het installeren van ventilatiesystemen

4. Wanneer stap 1 tot 3 niet haalbaar zijn of wanneer zij de blootstelling van de lassers niet tot onder de toegestane niveaus kunnen brengen, moet persoonlijk bescherming en/of afzuiging bij de bron worden gebruikt.

 

 

Er zijn vele oplossingen voor het reduceren van lasdamp. Uiteraard draait het niet alleen om de lasser, maar ook om de werknemers rondom de lasser. Voor hen is de lasrook net zo schadelijk.

Afzuiging bij de bron:

Afzuiging bij de bron kan gerealiseerd worden door middel van afzuigarmen aan de wand, een mobiele unit of een lastafel met afzuiging. Bekijk het overzicht van de verschillende lasdampafzuigingen bij de bron hier.

Om de lasser optimaal te beschermen tegen de lasdamp, kan er onder de lashelm een stofmasker worden gedragen. Deze stofmaskers speciaal voor lasrook zijn er al vanaf € 10,-. (excl. BTW).

Alle vormen van afzuiging bij de bron kunnen wij leveren. Wilt u graag een advies op maat? Dan komen wij vrijblijvend langs voor advies.

 

 

 

Persoonlijke ademhalingsbescherming:

Persoonlijke adembescherming is voor de lasser het beste. Volgens veel regelgevingen inzake de beroepsmatige blootstellingslimiet is jaarlijks inademen van 11 gram zinkoxide juridisch toegestaan. Maar dat wil je niet. Je kunt nog een stapje verder gaan, dan de juridische norm.

Er zijn klassen in het leven geroepen, waardoor je de blootstelling met wel 50% kan verminderen. De norm EN 12941 bevat de klassen (TH1, TH2 en TH3). De nummers geven het niveau van bescherming aan binnen de classificatie. Hoe hoger de klasse, hoe minder stofdeeltjes je binnen krijgt. Ga dus niet altijd van de regelgeving uit, maar wil altijd het beste voor je gezondheid en voor de gezondheid van je werknemers. Een gezonde werknemer, is een blije werknemer en daardoor een stuk gemotiveerde.

Onder andere Speedglas en Jackson hebben kwalitatief goede lashelmen met verse lucht units. Beide bij ons te koop. Vraag om advies.

Contactblok rianne

 

 

 

 

 

Overzicht afzuiging bij de bron en persoonlijke ademhalingsbescherming:
Soort Vanaf prijs
Mobiele lasdampafzuiging met wegwerpfilter v.a € 995,-
Mobiele lasdampafzuiging met zelfreinigend filter v.a. € 3075,-
Afzuiging aan de wand vrijblazen v.a € 1000,-
Afzuiging aan de wand met wegwerpfilter v.a. € 1828,-
Lastafel met afzuiging v.a. 3950,-
Lashelm met afzuiging v.a € 495,-