Blog Post

Solderen en afzuiging

Regelmatig krijgen wij van scholen, laboratoriums en werkplaatsen de vraag of er regelgeving is voor het afzuigen van soldeerrook.

Wat is solderen? Solderen is een techniek om metalen onderdelen met elkaar te verbinden door middel van een materiaal, meestal een metaallegering (het soldeer), met een lager smeltpunt dan de te verbinden delen. Het woord solderen is afkomstig van het Latijnse woord solidare (‘vastmaken’). Er zijn vele verschillende soldeertechnieken. De twee technieken waar wij ons het meest mij bezig houden zijn, zacht solderen en hard solderen.

Zachtsolderen wordt meestal uitgevoerd met een soldeerbout, maar voor constructiedoeleinden ook met een soldeerbrander. Men spreekt van hardsolderen (ook braseren genoemd) als er met een brander gesoldeerd wordt bij een temperatuur boven 450 °C. Dit kan bij tinlegeringen met een simpele propaanbrander. Bij hardsolderen met een messing-, zilver- of aluminiumlegering wordt er gebruikt gemaakt van propaangas/zuurstof of een acetyleen/zuurstofbrander. Bij messingsoldeer wordt als vloeimiddel een omhulsel van flux (een witachtig poeder) gebruikt.

Soldeer afzuiging

Maar nu de afzuiging, en wat zegt de wet hierover.

Bronafzuiging is bij deze activiteit(en) verplicht, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. Het bedrijf moet de afgezogen emissies doelmatig afvoeren. Ruimteafzuiging is ook doelmatige bronafzuiging als de activiteiten in een afgesloten ruimte plaatsvinden.

Voorbeelden van situaties waarbij bronafzuiging niet altijd redelijk is:

  • De werkstukken zijn zo groot dat de emissie niet, of zeer slecht, met bronafzuiging bereikbaar is. 
  • De activiteiten hebben een niet-plaatsgebonden karakter. Hierbij moet het bedrijf de (niet in de apparatuur geïntegreerde) bronafzuiging gemiddeld meer dan 10 keer per uur meeverplaatsen.
  • Er is alleen emissie van grof stof, dat zich niet binnen de inrichting verspreid.
  • De activiteiten hebben een incidenteel en/of kleinschalig karakter.
  • De uitvoering van de activiteiten vindt plaats in een gesloten systeem. Hierbij komen alleen kleine restemissies vrij.

Ook als het jaarlijkse verbruik aan soldeermiddelen voor zachtsolderen minder is dan 250 ton is bronafzuiging veelal niet redelijk. De emissiegrenswaarden zijn dan niet van toepassing. 250 ton is veel, heel veel. Op veel locaties komt men helemaal niet aan deze aantallen.

Voor de wet heb je vaak geen afzuiging nodig. Voor de algemene gezondheid van leerlingen of werknemers is het altijd beter om afzuiging toe te passen. Begin met goede ventilatie, maar kies bij regelmatig solderen voor afzuiging. Dat is ons advies. Een eenmalige investering van +/- €  1150,- per soldeerplek voor een gezonde werkomgeving voor de werknemers.

Er zijn verschillende manieren van soldeerafzuiging:

  • Een soldeer arm vastgemaakt op de tafel, welke aangesloten wordt op het ventilatienetwerk.
  • Mobiele unit, met afzuiging en wegwerpfilter
  • Tafel met meerdere werkplekken, aangesloten op het ventilatienetwerk

Soldeer afzuiging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie nodig of een vrijblijvend advies op maat, neem contact met ons op.

Contactblok Esther