Blog Post

Elektrische apparatuur keuren

Elektrische apparatuur keuren, ook wel de NEN3140 keuring genoemd, voeren wij al meer dan 10 jaar uit. Dit is voortgekomen uit het jaarlijks onderhoud aan lasapparaten, daarnaast werden gelijk de handgereedschappen gekeurd. Tegenwoordig is er een enorme stijging aan NEN3140 keuringen voor alle elektrische apparatuur. Of het nu de servicebussen zijn voor een brandbeveiligingsbedrijf, een schildersbedrijf met meerdere bussen of een bouwbedrijf met meerdere magazijnen door het hele land, wij keuren het allemaal.

Wat is NEN 3140?

NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

Is het wettelijk verplicht?

JA, Het keuren van elektrische arbeidsmiddelen is als wettelijke verplichting opgenomen in het Arbobesluit. Er kunnen zelfs boetes uit voort vloeien, als elektrische apparatuur niet gekeurd wordt.

De letterlijk tekst van het Arbobesluit luidt als volgt:

Elektrische apparatuur keuren

Artikel 7.4a lid 3 Keuringen:

“Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.”

Onder arbeidsmiddelen worden dus volstaan: ‘alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties’. Veiligheidskeuringen aan arbeidsmiddelen welke door slijtage achteruitgaan, verlagen het voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die ermee werken. Het Arbobesluit stelt dat de werkgever verplicht is om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot arbeidsmiddelen dat de veiligheid en de gezondheid van de werknemer tijdens het gebruik geen gevaar lopen. Dit val onder de zorgplicht van der werkgever.

Voor het keuren van arbeidsmiddelen hanteren wij de volgende definitie:

Keuren is het beoordelen of arbeidsmiddel voldoet aan de gestelde normen met als doel dat het veilig kan worden ingezet. Op elektrische arbeidsmiddelen zijn naast CE-richtlijnen verschillende wetten van toepassing, onder andere het Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7 (richtlijn arbeidsmiddelen) en de NEN 3140.

Wat verstaan wij onder elektrische apparatuur?

Eigenlijk alles waar een stekker aan zit. Of het nu om boormachines, schuurmachines, lasapparaten, haspels, een slijptol, acculaders, een knabbelschaar, cirkelzagen, boorhamers of enig ander arbeidsmiddel waar werknemers mee werken waar een stekker aan zit dan dient het gekeurd te worden.

Kosten

Wij rekenen € 62,50 (ex. BTW) per uur arbeid. Wij rekenen geen voorrijkosten in de provincie Utrecht of binnen een straal van 30km, daarbuiten worden de aanrijd-uren wel meegerekend. Bijkomende kosten zijn de kosten voor de certificaten die door onze keurmeester worden gemaakt. Kosten per certificaat bedragen € 6,80. Hier zit een staffel in. Boven de 50 apparaten worden de kosten per certificaat goedkoper.

Hoe lang de keuring precies duurt hangt uiteraard af van de hoeveelheid te keuren apparaten. Er kan ook meerwerk voorkomen, als er onderdelen vervangen of gerepareerd moeten worden. Ligt al het elektrisch gereedschap klaar op één plek of worden ze aangegeven aan de keurmeester dan scheelt dit enorm in ‘zoek’ tijd. Zitten er geen bijzonderheden of reparaties aan de apparaten, dan doen wij gemiddeld 15-20 apparaten in het uur. Zijn het meer dan 100 apparaten, laat ons dan een offerte op maat maken.

U ontvangt van ons naderhand alle certificaten in PDF. Wilt u een jaarlijks terugkerende keuring afspreken, geen probleem. Wij maken elk jaar een afspraak om de keuring uit te voeren.

Wilt u meer informatie of vrijblijvend een offerte ontvangen om uw elektrische apparatuur te laten keuren, neem contact met ons op.

Contactblok rianne

 

 

 

 

 

 

 

Volgens het Arbo-besluit is de definitie van keuring een onderzoek met het doel de veiligheid van het product te waarborgen waarbij het zo nodig wordt beproefd. Tijdens dit onderzoek wordt:

  • Gekeken of het product compleet is
  • Gekeken of het product onbeschadigd is
  • Gekeken of het product functioneert
  • Mogelijk gekeken of de documentatie aanwezig is
  • Een oordeel gegeven of het product veilig kan worden ingezet

Dit gebeurt door:

  • Visueel onderzoek
  • Meten en testen
  • Mogelijk beproeven

Rapportage:

  • Keuringsrapport

Deze rapportage geeft een waardeoordeel op de dag van keuren over het product. Derhalve kan enkele dagen later het product al onveilig zijn door het recente gebruik. De waarde van een keuring zit dan ook in het feit dat er periodiek uitvoerig wordt gekeken door een deskundig persoon naar het product en dat achteraf kan worden aangetoond dat er een goed Arbo-beleid wordt gevoerd.

Heeft u lasapparaten of reduceerventielen staan bij de gereedschappen dan nemen wij deze gelijk mee met een onderhoudsbeurt.