Blog Post

Moet een ZZP-er beschikken over gekeurde arbeidsmiddelen?

Kort gezegd JA. Toch bestond er veel onduidelijkheid over, vandaar dat het Ministerie van Sociale zaken en de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) hebben een folder uitgebracht om alle verplichtingen van de ZZP-er in het kader van de Arbowet te verduidelijken.

De ZZP-er dient te werken met gekeurd materieel. Over arbeidsmiddelen wordt het volgende geschreven:

Als je werkt met machines is er het risico dat handen of andere lichaamsdelen door de machine ‘geraakt’ worden. Dit kan ernstige verwondingen tot gevolg hebben. Daarom moeten machines veilig zijn. Ook moet je er zo veilig mogelijk mee werken. Dit betekent onder andere dat:

  • bewegende delen van machines afgeschermd en beveiligd moeten zijn;
  • machines stabiel opgesteld moeten zijn;
  • je machines gebruikt waar ze voor bedoeld zijn;
  • onderhouds-, reparatie- en reinigingswerkzaamheden alleen uitgevoerd mogen worden als de machine is uitgeschakeld en drukloos of spanningsloos is gemaakt;
  • de machines gekeurd worden;
  • samengestelde machines voorzien moeten zijn van een gemeenschappelijke noodstopvoorziening.

Voor het werken met machines geldt het Arbobesluit. Voor machines die gemaakt zijn in 1995 of later geldt bovendien de Warenwet. Dat betekent dat ze bij levering voorzien moeten zijn van een Nederlandse gebruiksaanwijzing, een conformiteitsverklaring en een CE-markering. Deze machines zijn in principe veilig als je ze gebruikt zoals in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing staat en als je zelf niets aan de machines verandert.

Elektrisch handgereedschap moet deugdelijk zijn, goed onderhouden worden en gekeurd zijn. Gereedschap mag je alleen gebruiken voor het doel waarvoor het gemaakt is. Het is belangrijk dat er geen elektriciteitsdraden blootliggen. Volg altijd de veiligheidsvoorschrift en de gebruiksaanwijzing.

Het volledige rapport kunt u bij ons opvragen.

Oftewel laat je gereedschap NEN3140 keuren. Bel (0343- 451496) of mail ons voor een offerte. Geef op hoeveel apparaten u +/- denkt te moeten keuren en wij maken een offerte op maat. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Esther van Dam.

Bron: Ingenium Bedrijfsadvies

 

Keuringsticker nen 3140