Blog Post

Keuringen van elektrische gereedschappen, trappen, ladders, heftafels, valbeveiliging, klimmaterieel

Lastechniekwinkel M. van Veenendaal BV kan vanaf heden alles keuren op het gebied van elektrische gereedschappen (NEN3140) en trappen, ladders,(NEN2484) rolsteigers (NEN-EN 1004), hefgereedschap, klimmaterieel, valbeveiliging en hijs- en hefmiddelen. NEN keuringen

Twee monteurs/keurmeesters zijn voor ons dagelijks de weg op om keuringen uit te voeren. Uiteraard vindt er daarnaast ook direct onderhoud aan uw lasapparatuur plaats. Wilt u graag dat wij alles voor onze rekening nemen? Bijvoorbeeld de stappelaars, hoogwerkers, brandblussers etc keuren. Wij werken met diverse partners waardoor wij een compleet aanbod kunnen leveren. Na een inventarisatie van de producten maken wij een indicatieprijs gebaseerd op uw wensen. Wij ontzorgen u compleet! De certificaten van alle objecten worden digitaal aangeboden.

Veel bedrijven vragen zich af waarom er eigenlijk gekeurd dient te worden. Dit alles heeft met veiligheid te maken. Met de introductie van de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen in het Nederlandse Arbeidsomstandighedenbesluit werd in 1998 het keuren van arbeidsmiddelen een wettelijke verplichting. Alles wat onder de categorie arbeidsmiddelen valt dient gekeurd te worden. Een belangrijke opmerking hierbij is dat het hier gaat om arbeidsmiddelen die door de werkgever aan de werknemer beschikbaar wordt gesteld. Echter horen wij vanuit de markt steeds vaker dat ZZP’ers ook certificaten van keuringen aan de opdrachtgevers moeten overhandigen.

De letterlijke tekst van het Arbobesluit luidt als volgt:

Artikel 7.4a lid 3 keuringen”Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.”

Artikel 7.20 lid 7 “Bewijsstukken van de onderzoeken en beproevingen, bedoeld in het zesde lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder.”

Wat wordt er volstaan onder arbeidsmiddelen: Alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties. Periodiek onderhoud en keuring hebben een risicoverlagend karakter. De werkgever heeft hier een zorgplicht in.

Onderstaand een overzicht van de keuringen: 

 • Elektrische apparatuur (NEN3140)
 • Draagbaar klimmaterieel, ladders en trappen (NEN2484)
 • Rolsteigers (NEN-EN 1004)
 • Afdalingsmateriaal (NEN-EN 341)
 • Meelopende valbeveiliging (NEN-EN 353
 • Veiligheidslijnen (NEN-EN 354)
 • Schokdempers (NEN-EN 355)
 • Systemen voor werkpositionering (NEN-EN 358)
 • Valbeveiliging met automatische lijnspanners (NEN-EN 360)
 • Harnasgordels ( NEN-EN 361)
 • Koppeling (NEN-EN 362)
 • Valbeveiligingssytemen – ergonomie (NEN-EN 363)
 • Beproevingsmethode (NEN-EN 364)
 • Verankeringsvoorzieningen (NEN-EN 795)
 • Zitgordels (NEN-EN 813)
 • Eisen aan kettingen voor hijsdoeleinden (NEN-EN 818 serie)
 • Eisen aan hijsbanden (NEN-EN 1492 serie)
 • Eisen aan staalkabels (NEN-EN 12385 serie)
 • Hijsklemmen
 • Hefgereedschap
 • Pompwagens / pallettrucks
 • Hijsbanden
 • Hijsgereedschap
 • Takels, lieren en loopkatten
 • Heftafels
 • Sjormiddelen
 • Stappelaar
 • Zijlader
 • Heftruck / vorkheftruck
 • Kooi-apen (inclusief onderhoud)

Wilt u een offerte ontvangen voor een totaal aanbod of voor een deel van de bovenstaande keuringen? Neem contact met ons op.

Contactblok Esther