Blog Post

W3 certificering lasdampafzuiging

W3 certificering bij lasdampafzuiging. Waar staat het voor, waarom is het nodig en welke (mobiele) lasdampafzuigers hebben deze certificering.

W3 certificering is voornamelijk een vereiste bij het lassen van RVS.

De klasse W3 betekent, dat de lasdampafzuiging rook en stoffen van hoog-gelegeerd staal (bijvoorbeeld een nikkel -en chroomgehalte van 30% en meer) filtert. Dat waarborgt een optimale bescherming van uw medewerkers. W3 certificering heb je bijvoorbeeld nodig bij het verlassen van RVS. W3 kan alleen van toepassing zijn op filters.

De w3 certificering wordt afgegeven door de IFA. En betekent dat de filtereenheden voldoen aan de feitelijk geldende veiligheids- en gezondheidseisen volgens DIN EN ISO 15012-1. IFA staat voor Instituut voor de arbeidsbescherming van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering (voormalig BG-instituut voor bedrijfsveiligheid BIA).

Bij steeds wisselende werkplekken mag een gecertificeerd apparaat de van Croom en Nikkel bevattende lasrook of stof, gefilterde terug naar de werkplek leiden. Apparaten zonder certificaat mogen dit niet en moeten in elk geval worden gemeld bij de ARBO. Bij het afzuigen van kankerverwekkende emissies gelden bijzondere voorschriften. Deze ontstaan bij het verwerken van hooggelegeerde materialen (bv. CrNi- of non-ferrometalen). In principe is het verboden gefilterde lucht te recirculeren, dit staat beschreven in de verordening betreffende gevaarlijke stoffen.

Lucht recirculatie van de gereinigde lucht is in uitzonderlijke gevallen toelaatbaar wanneer;

  • een individuele goedkeuring door een autoriteit gegeven wordt,
  • een erkend getest proces toegepast of
  • een filterinstallatie of een apparaat met passende controle gebruikt wordt.

IFA-certificering

  • De door de IFA geteste installaties  mogen voor  luchtrecirculatie van kankerverwekkende schadelijke stoffen van de lasrookklasse W3 gebruikt worden
  • IFA W3-geteste en gecertificeerde afzuigfilterinstallaties zijn geschikt voor kankerverwekkende emissie

 

 

Lasdampafzuiging MobileGoMobiele lasdampafzuiging met W3 certificering

 

 

 

lasdampafzuiging aan de wandLasdampafzuiging aan de wand met W3 certificering

Heeft u vragen over W3 certificering of 1 van de lasdampafzuiging bestellen? Neem contact met ons op.
Contactblok rianne
Share This