Blog Post

NEN2484? Voor professionele gebruiker van ladders en trappen

Ladders en trappen die professioneel worden gebruikt moeten vanuit veiligheidsoverwegingen sterker en stabieler zijn dan ladders en trappen voor doe-het-zelfer.
Om te kunnen bepalen hoeveel sterker en stabieler is het verstandig de stand van de techniek aan te houden, die is vastgelegd in de Nederlandse norm keuring NEN2484. Daarin is vastgelegd waaraan ladders en trappen voor professioneel gebruik moeten voldoen. Wij adviseren onze klanten uit veiligheidsoogpunt en overige financiële risico’s elk jaar de keuring voor trappen en ladders te voldoen.

Wetgeving
De keuring NEN2484 is net als vele andere normen eind 2006 uit de Arbobeleidsregels verwijderd. De Inspectie SZW (voormalig arbeidsinspectie) kan daardoor niet meer direct handhaven op het feit of een ladder of trap voldoet aan de NEN 2484. Dit betekent niet dat voor professioneel gebruik de Warenwet alleen voldoende is. De Arbowet gaat uit van de stand der wetenschap (techniek) en eist een arbeidsmiddel dat geschikt is voor het doel. Ook een rechter zal in geval van een ongeluk de stand der techniek van het arbeidsmiddel meewegen in zijn oordeel.

Leidraad veilig werkenKeuringssticker
Keuring NEN2484 is een objectieve maatstaf, welke ook is vastgelegd in de Leidraad Veilig Werken op hoogte. Deze leidraad is door verschillende instanties zoals de Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgezet. Het is belangrijk om je werknemers veilig te laten werken. Veilig werken kan alleen met veilig apparatuur. Keuren is daarom altijd van belang! Al eerder spraken wij over de NEN 3140 keuring voor elektrische apparatuur. Beide keuringen voeren wij voor u uit.

Contact
Heeft u nog vragen naar aanleiding van het bovenstaande verhaal, mail of bel ons dan gerust. Meer weten over de kosten van een keuring NEN2484 of NEN 3140, laat het ons dan weten.

Contactblok Esther

Share This