Blog Post

Het belang van keuren volgens de norm NEN 3140

M. van Veenendaal BV keurt al tientallen jaren volgens de norm NEN 3140 (NEN-EN 50110/NEN 3140). Het is een belangrijke keuring om verschillende redenen. Echter krijgen wij vaak de vraag of bedrijven verplicht zijn om de NEN 3140 keuring op hun elektrische handgereedschappen toe te passen. Kort door de bocht is het antwoord nee, maar er is zijn meer dan voldoende redenen om dit toch sterk in overweging te nemen. Hieronder een korte uitleg:

Wat is NEN 3140?

NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

Waarom keuren volgens NEN 3140?

De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. In de eerste plaats is er namelijk een verplichting van de werkgever om werknemers te beschermen tegen de risico’s van hun werk. Dit is vanuit de Arbeidsomstandighedenwet en alles wat daarmee samenhangt geregeld. Ook kan het zijn dat een verzekering (polisvoorwaarden) , een lokale overheid (vergunning) of een certificatieschema (bijvoorbeeld VCA) eisen op dit gebied stelt.

NEN 3140 voorziet in de  bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het laten keuren volgens NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.

Verplicht?

Maar is de ondernemer in de machinebouw verplicht zijn machines en installaties periodiek te laten inspecteren volgens deze norm? Zoals al eerder beschreven, nee, strikt genomen niet. Maar de Nederlandse Arbowetgeving verplicht werkgevers te zorgen voor een veilige werkplek voor hun werknemers. Als het gaat om de elektrotechnische veiligheid wordt hierbij o.a. verwezen naar de NEN 3140. Deze norm is dus een goed middel om als werkgever aan de wet te voldoen.
Het gebruik van deze keuring blijft juridisch de sterkste manier voor ondernemers om aan te tonen aan de Arbo-verplichtingen te hebben voldaan. Gebeurt er vervolgens onverhoopt toch een ongeluk met een elektrotechnische oorzaak, dan is er juridisch vrijwel geen sterkere methode om de zorgplicht aan te tonen. Daarnaast moeten de machines voldoen aan de normen bij de Europese Machinerichtlijn.

In de loop der jaren hebben wij meerdere voorbeelden kunnen verzamelen waar klanten door Arbo technische verplichtingen of juist verzekeringsverplichtingen, van geluk konden spreken (op juridisch vlak) dat zij de NEN 3140 keuren hadden toegepast op hun elektrische installaties en apparaten. Bent u benieuwd naar de voorbeelden? Laat het ons weten.

Tarieven bedrijven en ZZP’ers

Wij hanteren verschillende tarieven voor bedrijven en ZZP’ers. Want ook ZZP’ers zijn verplicht hun materialen te keuren volgens NEN3140. Bekijk het artikel speciaal voor ZZP’ers hier.

Van oorsprong keurden wij standaard de lasapparaten bij bedrijven. Daarnaast deden wij vaak het jaarlijks onderhoud aan de machine. Door de jaren heen zijn hier de elektrische gereedschappen bijgekomen. Wij rekenen € 57,50 (ex. BTW) per uur arbeid. Wij rekenen geen voorrijkosten in de provincie Utrecht, daarbuiten worden de aanrijd-uren wel meegerekend. Bijkomende kosten zijn de kosten voor de certificaten die door onze keurmeester worden gemaakt. Hoe lang de keuring precies duurt hangt af van de hoeveelheid te keuren apparaten. Uiteraard kunnen er ook meerkosten zijn, als er onderdelen vervangen of gerepareerd moeten worden. Ligt al het elektrisch gereedschap klaar voor ons op één plek en zitten er geen bijzonderheden of reparaties bij, dan doen wij gemiddeld 20 apparaten in het uur.Ook snijsets en autogeen sets kunnen wij keuren. Heeft u liever een vast tarief per gereedschap? Dat kan ook. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Contact

Elektrische gereedschappen keuren NEN3140TIG evo 260 synergic lasapparaten

 

Maak een afspraak, wij kunnen vaak binnen 5 – 7 werkdagen de keuring uitvoeren.

Contactblok Esther